Sklic izredne skupščine Kluba mariborskih študentov

V soboto, 17. 3. 2018, ob 17.00,

v poslovnih prostorih stavbe na Vetrinjski ulici 30, v Mariboru.


Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Imenovanje delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Potrditev pravilnika o varovanju osebnih podatkov
  5. Razno

Tim Gumilar,  

predsednik Kluba mariborskih študentov

Jam Session

Volitve 2018