1. izredna skupščina Kluba mariborskih študentov v letu 2019

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 6. redni seji, dne 10.6.2019 sprejel sklep št. 17 s katerim sklicuje 1. izredno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2019.

V sredo, 19.6.2019, ob 18:00 uri, v poslovnih prostorih društva na Vetrinjski ulici 30, v Mariboru.

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Poročilo o izrednem dogodku v sklopu projekta TUC TUC: Rejv s poslanstvom w/ the yellowheads
  5. Glasovanje o zaupnici
  6. Razglasitev rezultatov
  7. Razno

 

Tim Gumilar, predsednik Kluba mariborskih študentov
Maribor, 12.6.2019

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *