Razpis za volitve svetnika Sveta ŠOLS Kluba mariborskih študentov – julij 2023

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 6. redni seji, dne 12. 6. 2023 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 29. 7. 2023 za:

Svetnika sveta ŠOLS

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Poštna ulica 4, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 18. 7. 2023. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

– ime,

– priimek,

– rojstne podatke,

– naslov stalnega bivališča,

– telefonsko številko,

– letnik in smer študija,

– potrdilo o statusu študenta,

– elektronski naslov,

– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in

– lastnoročni podpis kandidata. 

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 2.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 29. 7. 2023 ob 16. uri. Skupščina bo izvedena v prostorih Kluba mariborskih študentov, Poštna ulica 4, 2000 Maribor. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *