Avtorj objav: Elena Osrajnik

Solidarnostni projekt

  Solidarnostni projekt – Medgeneracijska (po)moč   V mesecu januarju smo aktivisti Kluba mariborskih študentov pričeli s solidarnostnim projektom – Medgeneracijska (po)moč. Za ta projekt smo se odločili, ker smo opazili, da sta se v lokalni skupnosti pojavila potreba po večji vključenosti starejše populacije v lokalno okolje in potreba po obujanju interakcije med starejšo in […]

Povezava do 4. redne skupščine Kluba mariborskih študentov

Volitve v organe društva 2020 bodo potekale preko videokonference na platformi Zoom. Vsi člani Kluba mariborskih študentov se lahko volitvam pridružijo na naslednji povezavi – tukaj. Pred samo priključitvijo skupščini se bo preverjalo članstvo in istovetnost osebe. Skupščina se bo pričela 5. 12. ob 17.00 na spletni platformi Zoom. Vabljeni vsi člani Kluba mariborskih študentov, da podate […]

Kandidati za volitve v organe društva 2020

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 4. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 5. 12. 2020 ob 17. uri, izvajale pa se bodo preko spletne videokonference. Na razpis so bile poslane štiri kandidature in sicer za mesto člana častnega razsodišča, člana upravnega odbora, svetnika Sveta ŠOLS in svetnika zveze ŠKIS.   […]