Kandidati za volitve v organe društva 2020

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 4. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 5. 12. 2020 ob 17. uri, izvajale pa se bodo preko spletne videokonference.
Na razpis so bile poslane štiri kandidature in sicer za mesto člana častnega razsodišča, člana upravnega odbora, svetnika Sveta ŠOLS in svetnika zveze ŠKIS.

 

Kandidatka za članico častnega razsodišča:

Jelena Kovačević, 1997, 1. letnik druge stopnje Gospodarskega inženirstva

 

Kandidat za člana upravnega odbora:

Sebastijan Farkaš, 1997, 2. letnik druge stopnje Financ

 

Kandidat za Svetnika Sveta ŠOLS:

Sebastijan Farkaš, 1997, 2. letnik druge stopnje Financ

 

Kandidat za Svetnika zveze ŠKIS:

Sebastijan Farkaš, 1997, 2. letnik druge stopnje Financ

Vabilo na 4. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 4. 11. 2020 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

4. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

 

V soboto, 5.12.2020, ob 17.00 uri.

Potekala bo online. Povezava do videokonference bo objavljena na spletno stran na dan izvedbe.

 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Zveze ŠKIS
 5. Predstavitev kandidatov
 6. Vprašanja volivcev
 7. Volitve svetnika Zveze ŠKIS
 8. Razglasitev rezultatov
 9. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Sveta ŠOLS
 10. Predstavitev kandidatov
 11. Vprašanja volivcev
 12. Volitve svetnika Sveta ŠOLS
 13. Razglasitev rezultatov
 14. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 15. Predstavitev kandidatov
 16. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 17. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 18. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 19. Spremembe statuta
 20. Potrditev čistopisa Statuta Kluba mariborskih študentov
 21. Razno

 

Maribor, 10. 11. 2020
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov

Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov – oktober 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 4. 11. 2020 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 5. 12. 2020 za:

Člana častnega razsodišča

Člana upravnega odbora

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 21. 11. 2020. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 4.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 5. 12. 2020 ob 17. uri. Skupščina bo izvedena preko spletne platforme, povezava do videokonference objavljena na spletni strani na dan izvedbe.

 

 

 

 

Razpis za volitve svetnika Sveta ŠOLS Kluba mariborskih študentov – november 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 5. 12. 2020 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 5. 12. 2020 za:

Svetnika sveta ŠOLS

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 21. 11. 2020. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

– ime,

– priimek,

– rojstne podatke,

– naslov stalnega bivališča,

– telefonsko številko,

– letnik in smer študija,

– potrdilo o statusu študenta,

– elektronski naslov,

– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in

– lastnoročni podpis kandidata. 

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 4.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 5. 12. 2020 ob 17. uri. Skupščina bo izvedena preko spletne platforme, povezava do videokonference objavljena na spletni strani na dan izvedbe.

Razpis za volitve svetnika Zveze ŠKIS Kluba mariborskih študentov – november 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 4. 11. 2020 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 5. 12. 2020 za:

Svetnika sveta zveze ŠKIS

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 10. 10. 2020. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

– ime,

– priimek,

– rojstne podatke,

– naslov stalnega bivališča,

– telefonsko številko,

– letnik in smer študija,

– potrdilo o statusu študenta,

– elektronski naslov,

– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in

– lastnoročni podpis kandidata. 

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 4.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 5. 12. 2020 ob 17. uri. Skupščina bo izvedena preko spletne platforme, povezava do videokonference bo objavljena na spletni strani na dan izvedbe.

Kandidati za volitve v organe društva 2020

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 3. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 24. 10. 2020 ob 17. uri, izvajale pa se bodo preko spletne videokonference.
Na razpis so bile poslane štiri kandidature in sicer za mesto člana častnega razsodišča, člana upravnega odbora, svetnika Sveta ŠOLS in svetnika zveze ŠKIS.

 

Kandidatka za članico častnega razsodišča:

Jelena Kovačević, 1997, 1. letnik druge stopnje Gospodarskega inženirstva

 

Kandidat za člana upravnega odbora:

Sebastijan Farkaš, 1997, 2. letnik druge stopnje Financ

 

Kandidat za Svetnika Sveta ŠOLS:

Sebastijan Farkaš, 1997, 2. letnik druge stopnje Financ

 

Kandidat za Svetnika zveze ŠKIS:

Sebastijan Farkaš, 1997, 2. letnik druge stopnje Financ

 

Razpis za volitve svetnika Sveta ŠOLS Kluba mariborskih študentov – oktober 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 9. redni seji, dne 11. 09. 2020 sprejel sklep št. 16 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 24. 10. 2020 za:

Svetnika sveta ŠOLS

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 10. 10. 2020. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime,
 • priimek,
 • rojstne podatke,
 • naslov stalnega bivališča,
 • telefonsko številko,
 • letnik in smer študija,
 • potrdilo o statusu študenta,
 • elektronski naslov,
 • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi. 

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel. 041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 3.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 24. 10. 2020 ob 17. uri, izvajale pa se bodo preko spletne videokonference.

Razpis za volitve svetnika Zveze ŠKIS Kluba mariborskih študentov – oktober 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 9. redni seji, dne 11. 09. 2020 sprejel sklep št. 16 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 24. 10. 2020 za:

Svetnika Zveze ŠKIS

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 10. 10. 2020. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime,
 • priimek,
 • rojstne podatke,
 • naslov stalnega bivališča,
 • telefonsko številko,
 • letnik in smer študija,
 • potrdilo o statusu študenta,
 • elektronski naslov,
 • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in
 • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel. 041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 3.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 24. 10. 2020 ob 17. uri, izvajale pa se bodo preko spletne videokonference.

Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov – oktober 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 9. redni seji, dne 11. 09. 2020 sprejel sklep št. 16 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 24. 10. 2020 za:

Člana častnega razsodišča

Člana upravnega odbora

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 10. 10. 2020. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel. 041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 3.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 24. 10. 2020 ob 17. uri, izvajale pa se bodo preko spletne videokonference.

Vabilo na 3. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 9. redni seji, dne 11. 09. 2020 sprejel sklep št. 16 s katerim sklicuje

3. REDNO SKUPŠČINO KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 24.10.2020, ob 17.00 uri, preko spletne videokonference na povezavi.

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev skupščine

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Zveze ŠKIS

5. Predstavitev kandidatov

6. Vprašanja volivcev

7. Volitve svetnika Zveze ŠKIS

8. Razglasitev rezultatov

9. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Sveta ŠOLS

10. Predstavitev kandidatov

11. Vprašanja volivcev

12. Volitve svetnika Sveta ŠOLS

13. Razglasitev rezultatov

14. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba

mariborskih študentov

15. Predstavitev kandidatov

16. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba

mariborskih študentov

17. Volitve organov Kluba mariborskih študentov

18. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika

19. Potrditev disciplinskega pravilnika

20. Spremembe statuta

21. Potrditev čistopisa Statuta Kluba mariborskih študentov

22. Razno

Maribor, 01. 10. 2020

Vanessa Žekš

Predsednica Kluba mariborskih študentov