KMŠ SKI

Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov – januar 2023

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 7. 1. 2023 sprejel sklep št. 4 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 4. 2. 2023 za:

Člane nadzornega odbora

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 23. 1. 2023. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 1.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 4. 2. 2023 ob 16. uri. Skupščina bo potekala v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor.

Vabilo na 1. redno skupščino Kluba maribroskih študentov v letu 2023

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 1. redni seji, dne 7. 1. 2023 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

1. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 4.2.2023, ob 16.00 uri. 

Potekala bo v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika 3. izredne skupščine v letu 2022
 5. Odstopne izjave
 6. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 7. Predstavitev kandidatov
 8. Vprašanja volivcev
 9. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 10. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 11. Razno

Maribor, 12. 1. 2023
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov

Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov – november 2022

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 10. 11. 2022 sprejel sklep št. 4 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 3. 12. 2022 za:

Člana upravnega odbora

Člana častnega razsodišča

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 22. 11. 2022. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 3.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 3. 12. 2022 ob 16. uri. Skupščina bo potekala v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor.

Vabilo na 3. redno skupščino Kluba maribroskih študentov v letu 2022

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 10. 11. 2022 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

3. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 3.12.2022, ob 16.00 uri. 

Potekala bo v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika 2. izredne skupščine v letu 2022
 5. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 6. Predstavitev kandidatov
 7. Vprašanja volivcev
 8. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 9. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 10. Razno

Maribor, 13. 11. 2022
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov

SK8 2022

Ftrgatev 2022