Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov – oktober 2023

 

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 10. redni seji, dne 5. 10. 2023 sprejel sklep št. 12 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 11. 11. 2023 za:

Člane Upravnega odbora

Člane Častnega razsodišča

Člane Nadzorne komisije

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 31. 10. 2023. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  040 155 197 (Mai Štiglic) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 3.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 11. 11. 2023 ob 16. uri. Skupščina bo potekala v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor.

Vabilo na 3. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2023

 

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 10. redni seji, dne 5. 10. 2023 sprejel sklep št. 12 s katerim sklicuje:

 

3. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 11. 11. 2023, ob 16.00 uri. 

Potekala bo na Vetrinjski ulici 30, 2000 Maribor. 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika 2. redne skupščine v letu 2023
 5. Odstopne izjave
 6. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 7. Predstavitev kandidatov
 8. Vprašanja volivcev
 9. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 10. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 11. Razno

 

Maribor, 21. 10. 2023
Mai Štiglic
Predsednik
Kluba mariborskih študentov

Razpis za volitve svetnika Sveta ŠOLS Kluba mariborskih študentov – julij 2023

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 6. redni seji, dne 12. 6. 2023 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 29. 7. 2023 za:

Svetnika sveta ŠOLS

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Poštna ulica 4, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 18. 7. 2023. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

– ime,

– priimek,

– rojstne podatke,

– naslov stalnega bivališča,

– telefonsko številko,

– letnik in smer študija,

– potrdilo o statusu študenta,

– elektronski naslov,

– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in

– lastnoročni podpis kandidata. 

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 2.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 29. 7. 2023 ob 16. uri. Skupščina bo izvedena v prostorih Kluba mariborskih študentov, Poštna ulica 4, 2000 Maribor. 

Razpis za volitve svetnika Zveze ŠKIS Kluba mariborskih študentov – julij 2023

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 6. redni seji, dne 12. 6. 2023 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 29. 7. 2023 za:

Svetnika Zveze ŠKIS

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 18. 7. 2023. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

– ime,

– priimek,

– rojstne podatke,

– naslov stalnega bivališča,

– telefonsko številko,

– letnik in smer študija,

– potrdilo o statusu študenta,

– elektronski naslov,

– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in

– lastnoročni podpis kandidata. 

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

 

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 2.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 29. 7. 2023 ob 16. uri. Skupščina bo izvedena v prostorih Kluba mariborskih študentov, Poštna ulica 4, 2000 Maribor. 

Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov – julij 2023

 

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 6. redni seji, dne 12. 6. 2023 sprejel sklep št. 4 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 29. 7. 2023 za:

Predsednik

Podpredsednik

Člane Upravnega odbora

Člane Častnega razsodišča

 

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 18. 7. 2023. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 2.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 29. 7. 2023 ob 16. uri. Skupščina bo potekala v prostorih Kluba mariborskih študentov, Poštna ulica 4, 2000 Maribor.

Vabilo na 2. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2023

 

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 6. redni seji, dne 12. 6. 2023 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

2. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 29. 7. 2023, ob 16.00 uri. 

Potekala bo na Poštni ulici 4, 2000 Maribor. 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika 1. redne skupščine v letu 2023
 5. Odstopne izjave
 6. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Zveze ŠKIS
 7. Predstavitev kandidatov
 8. Vprašanja volivcev
 9. Volitve Svetnika Zveze ŠKIS
 10. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 11. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Sveta ŠOLS
 12. Predstavitev kandidatov
 13. Vprašanja volivcev
 14. Volitve Svetnika Sveta ŠOLS
 15. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 16. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 17. Predstavitev kandidatov
 18. Vprašanja volivcev
 19. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 20. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 21. Sprejetje pravilnika o nabavi
 22. Sprejetje kataloga informacij javnega značaja
 23. Imenovanje častnih članov
 24. Razno

 

Maribor, 8. 7. 2023
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov

KMŠ oder @ Festival Lent 2023


Spet se dobimo pri odru!
V času Festivala Lent se bo tudi letos na KMŠ odru čutila energija mariborske mladine!
Že deveto leto nas čaka šest nepozabnih večerov v središču dogajanja, v centru pozornosti. ✨
Ko se spet dobimo pri odru, skupaj zakorakamo v še eno nepozabno poletje, o katerih bomo še dolgo pripovedovali. Ko se spet dobimo pri odru, skupaj podpremo mlade štajerske glasbenike, ki so pripravljeni prestopati meje.
Rezerviraj si večere med 23. 6. in 1. 7. 2023 ter se nam pridruži na terasi Mariboxa, od koder bo odmevala fenomenalna glasba.
➡️ Program:
• Petek, 23. 6. 2023:
Rewind (21.00) & Pamži (22.00)
• Sobota, 24. 6. 2023:
Ekstaza (21.00) & AR’n’BI bend (22.00)
• Nedelja, 25. 6. 2023:
Ka te trga (21.00) & Babooni (22.00)
• Četrtek, 29. 6. 2023:
Pižoni (21.00) & Overheat (22.00)
• Petek, 30. 6. 2023:
Štrom (21.00) & Cherry Flavoured (22.00)
• Sobota, 1. 7. 2023:
BATISTA CADILLAC (22.00)

*Vstopnine za KMŠ oder 2023 ni!

KMŠ SKI

Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov – januar 2023

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 7. 1. 2023 sprejel sklep št. 4 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 4. 2. 2023 za:

Člane nadzornega odbora

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 23. 1. 2023. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 1.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 4. 2. 2023 ob 16. uri. Skupščina bo potekala v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor.