Razpis za volitve svetnika Zveze ŠKIS Kluba mariborskih študentov – junij 2022

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 5. redni seji, dne 13. 5. 2022 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 4. 6. 2022 za:

Svetnika Zveze ŠKIS

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 21. 5. 2022. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

– ime,

– priimek,

– rojstne podatke,

– naslov stalnega bivališča,

– telefonsko številko,

– letnik in smer študija,

– potrdilo o statusu študenta,

– elektronski naslov,

– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in

– lastnoročni podpis kandidata. 

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

 

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 2.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 4. 6. 2022 ob 16. uri. Skupščina bo izvedena v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. 

Razpis za volitve svetnika Sveta ŠOLS Kluba mariborskih študentov – junij 2022

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 5. redni seji, dne 13. 5. 2022 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 4. 6. 2022 za:

Svetnika sveta ŠOLS

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 21. 5. 2022. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

– ime,

– priimek,

– rojstne podatke,

– naslov stalnega bivališča,

– telefonsko številko,

– letnik in smer študija,

– potrdilo o statusu študenta,

– elektronski naslov,

– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in

– lastnoročni podpis kandidata. 

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 2.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 4. 6. 2022 ob 16. uri. Skupščina bo izvedena v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. 

Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov – junij 2022

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 5. redni seji, dne 13. 5. 2022 sprejel sklep št. 4 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 4. 6. 2022 za:

Člana upravnega odbora

Člana nadzornega odbora

Člana častnega razsodišča

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 21. 5. 2022. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 2.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 4. 6. 2022 ob 16. uri. Skupščina bo potekala v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor.

Vabilo na 2. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2022

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 5. redni seji, dne 13. 5. 2022 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

2. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 4.6.2022, ob 16.00 uri. 

Potekala bo v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika 1. izredne skupščine v letu 2022
 5. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve svetnika Zveze ŠKIS
 6. Predstavitev kandidatov
 7. Vprašanja volivcev
 8. Volitve svetnika Zveze ŠKIS
 9. Razglasitev rezultatov
 10. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve svetnika Sveta ŠOLS
 11. Predstavitev kandidatov
 12. Vprašanja volivcev
 13. Volitve svetnika Sveta ŠOLS
 14. Razglasitev rezultatov
 15. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 16. Predstavitev kandidatov
 17. Vprašanja volivcev
 18. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 19. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 20. Razno

Maribor, 14. 5. 2022
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov

1. izredna skupščina Kluba mariborskih študentov v letu 2022

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 4. redni seji, dne 7.4.2022 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje 1. izredno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2022.

V soboto, 7.5.2022, ob 16:00 uri, v poslovnih prostorih društva na Vetrinjski ulici 30, v Mariboru.

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev odstopnih izjav 
 5. Razno

Vanessa Žekš, predsednica Kluba mariborskih študentov
Maribor, 20.4.2022

Parlamentarne volitve 2022 – oddaj glas iz tujine!

 

Bližajo se parlamentarne volitve 2022. Ne pozabi, tudi tvoj glas šteje! Postavi se zase, za svoja načela in zagovarjaj svoje interese. To lahko storiš tudi, če boš na dan glasovanja začasno v tujini.

 

Glasuješ lahko na dva načina:

 • na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je tam vzpostavljeno volišče
 • po pošti iz tujine.

Obe obliki glasovanja zahtevata, da o svoji nameri obvestiš Državno volilno komisijo najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 24. 3. 2022, do 24. ure).

 

Vlogo lahko oddaš preko portala e-Uprava:

Ko izpolniš vlogo, dobiš na navedeni naslov glasovnico in jo nato pošlješ po pošti.

 

Povzeto po: dvk-rs.si

1. redna skupščina Kluba mariborskih študentov v letu 2022

 

Sporočamo, da se bo 1. redna skupščina Kluba mariborskih študentov začela ob 16:00 in bo potekala preko videokonferenčne platforme Zoom.

Vabljeni vsi člani Kluba mariborskih študentov, da podate svoje mnenje in izvolite svojega kandidata za predlagana mesta v nadzorni komisiji, častnem razsodišču, za mesto podpredsednika in predsednika društva.

Vsi člani Kluba mariborskih študentov se lahko volitvam pridružijo na naslednji povezavi – tukaj. Za vključitev boste potrebovali še številko sestanka: 875 5386 7849 (Meeting ID) in geslo: 445081.

Sprememba načina izvedbe 1. redne skupščine Kluba mariborskih študentov v letu 2022

 

Spremenjena je lokacija poteka 1. redne skupščine Kluba mariborskih študentov. Upravni odbor je na 1. korespondenčni seji dne 22. 1. 2022, sprejel sklep št. 2, s katerim skupščino prestavlja v online izvedbo, zaradi nepredvidljive situacije, povezane s COVID-19.

Volitve v organe društva 2022 bodo tako potekale preko videokonference na platformi Zoom

Pred samo priključitvijo skupščini se bo preverjalo članstvo in istovetnost osebe. Skupščina se bo pričela 22. 1. ob 16.00 na spletni platformi Zoom.

Vabljeni vsi člani Kluba mariborskih študentov, da podate svoje mnenje in izvolite svojega kandidata za predlagana mesta v nadzorni komisiji, častnem razsodišču, za mesto podpredsednika in predsednika društva.

Vsi člani Kluba mariborskih študentov se lahko volitvam pridružijo na naslednji povezavi – tukaj. Za vključitev boste potrebovali še številko sestanka: 875 5386 7849 (Meeting ID) in geslo: 445081.

Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov, januar 2022

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 12. redni seji, dne 7. 12. 2021 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 22. 01. 2022 za:

Predsednika

Podpredsednika

Nadzorni odbor

Častno razsodišče

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 3. 1. 2022. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • vizijo razvoja Kluba.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel. 041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 1. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 22. 01. 2022 ob 16. uri v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor

 

PRILOGE: VOLILNI PRAVILNIK (Volilni_pravilnik_KMŠ-4) in obrazec za KANDIDATURO V ORGANE DRUŠTVA KMŠ (Obrazec)