Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov – september 2019

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 7. redni seji, dne 16. 07. 2019 sprejel sklep št. 29 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 07. 09. 2019 za:

Člane častnega razsodišča

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 24. 08. 2019. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

 

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel. 040 820 891 (Tim Gumilar) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

 

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 2.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v nedeljo, 07. 09. 2019 ob 17. uri v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor.

,

Naše tajne: Biograd na Moru

Serbus, sem Sebastijan!

Rad bi vam povedal zakaj dopustovati v Biogradu na Moru, na Hrvaškem. Da ne boste zamenjali z Beogradom! 😉

Na izi

Biograd na Moru je primeren za vse, ki »cele dneve ležijo na plaži«, predvsem pa za tiste, ki radi v roke vzamemo fotoaparat in odkrivamo skrite kotičke. Mesto lahko raziščeš v nekaj urah, se ustaviš na sladoledu, tortici ali tako kot jaz, na odlični črni kavi.

Greš kam češ

Prav tako je to odlično izhodišče za izlete v bližnja mesta in nacionalne parke ali daljše potepe na sosednje otoke. Všeč mi je bilo, da se lahko zjutraj odpelješ na največje hrvaško jezero, Vransko jezero, kosilo pa že imaš na plaži ob sinje modri vodi. Ko se naveličaš plaže, si lahko rezerviraš izlet z ladjico na Kornate, ter si tam ogledaš nacionalni park. Na izlet lahko greš s katerim ob ponudnikov na plaži, ali najameš svoj čoln, kar osebno bolj priporočam. Če seveda imaš izpit!

Kam pa jest?

Ko se zvečer sprehajaš po rivi, se boš težko odločil kam na večerjo. Izbire je veliko, ponudba pa podobna. Moje priporočilo pa je restavracija Evropa, s katero ne moreš »mimo vdarit«. Odlična in raznovrstna hrana in prijazno osebje, ter odlične sladice 😉

Nočno življenje

Najboljše za na konec; nočno življenje. Ogromno število barov, klubov in odprtih teras naredi svoje. Žal, cene pijač niso več nizke, vendar so koktajli večinoma odlično pripravljeni. V vrhuncu sezone se vrstijo koncerti znanih izvajalcev. Včasih tudi po dva večja koncerta na teden v klubu Aqua in ob koncu koncerta še en večji koncert na bazenih Ilirija. Zagotovo ne smeš zamuditi zloglasne »Biogradske noči«, kjer se tradicionalno odvije več koncertov, seveda pa ne gre brez odlične hrane, ki jo boš zavohal že od daleč.

 

biograd-na-moru-morje biograd-na-moru-nočno-življenje biograd-na-moru-zabava

 

Naj poudarim, da je Biograd na Morju odličen za tiste, ki prisegajo na plažo, tiste, ki prisegajo na dogodivščine, seveda pa tudi za nas, ki prisegamo na oboje, plus obvezno zabavo seveda. 😉

Uživaj!

Avtor: Sebastijan Farkaš
Priredila: Tina Marinič

Ftrgan to-do list

Čas je, da se ga ftrgaš! 😎

👉 Kako? S ftrganim to-do listom!

V naslednjih tednih te na našem Ftrgatev Facebook profilu čaka 6 zanimivih, inovativnih in zabavnih izzivov, s katerimi boš dokazal/-a, da si pune ftrgan/-a!

👉 Kako deluje nagradna igra?

Opravi podan izziv, fotografijo/video objavi v komentar tistega videa, pridobi največjo podporo in prevzami ftrgano nagrado!

👉 Kakšne so nagrade?

Za vsak izziv bomo osebi z največ všečki na svojem komentarju podarili nagrado tedna! 🎉

To pa še ni vse. 😉

Če si eden/ena izmed prvih 20, ki opravi vsaj 4 izzive dobiš:
💥 1x NOVI pune ftrgan ceker
💥 1x karta za FTRGATEV 2019
💥 1x pune ftrgana majica

Če pa si eden/ena izmed prvih 20, ki opraviš VSEH 6 izzivov dobiš:
💥 2x karta za FTRGATEV 2019
💥 1x pune ftrgan ruksak
💥 LIMITED EDITION pune f*king ftrgana majica

Oglej si tudi napovednik! 😉

Bodi ti, bodi ftrgan/-a! 😍

 

 

 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

 

1. člen – Splošne določbe

Organizator nagradne igre je društvo Klub mariborskih študentov (v nadaljevanju organizator).

 

2. člen – Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu profilu, na katerem poteka nagradna igra.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.  

 

3. člen – Potek nagradne igre

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

 

4. člen – Pravila nagradne igre

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook profilu.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Kadar pogoje za prejem nagrade izpolni več udeležencev igre, se opravi žreb.

V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri s tem da, udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

 

5. člen – Nagrade

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

6. člen – Izbira nagrajencev

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izbor nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Izbor nagrajencev bo potekal na dan, določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja.

 

7. člen – Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru zmage organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila in ob tem tudi označi (»tag«) oz. na spletni strani.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani in/ali Facebook profilu najkasneje v treh dneh po izbiri nagrajencev.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

8. člen – Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook profila.

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 EUR.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

 

9. člen – Varovanje informacij in osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Organizator brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen če s predpisi ni določeno drugače.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali mobilna številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook profila.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

 

10. člen – Končne določbe

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook Profilu.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@klub-kms.si

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

 

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@klub-kms.si 

 

,

Naše tajne: Lizbona

Serbus, sem Nikolas, aktivist Kluba mariborskih študentov! 

Omamna hrana, čudovite peščene plaže, zapeljivi ritmi nočnega življenja in nenehen vrvež so čar Lizbone, mesta, ki ga preprosto moraš obiskati vsaj enkrat v življenju. 

Lizbona je glavno in hkrati največje mesto Portugalske. Mesto polno skritih uličic, odličnega vina in piva, barvnih hiš in še lepših rožnih nasadov. Leži neposredno ob obali in je odlično mesto, če želiš kombinirati zabavo, oddih, hkrati pa tudi videti kaj zanimivega.

Vendar to vse si zagotovo že slišal, zato ti bom tokrat predstavil 5 malo manj poznanih skritih postankov, ki jih v Lizboni nikakor ne smeš izpustiti. Ampak to seveda ostane naša tajna 😉 .

1. LX Factory

LX Factory je ulična četrt, ki se je nedavno oblikovala s pomočjo uličnih umetnikov vseh vrst. Na voljo so hipster stojnice, zabavne trgovinice, unikatna oblačila in modni dodatki, ter še veliko, česar v navadni trgovini ne najdeš. Hkrati je ulica polna majhnih barov in restavracij, kjer lahko najdeš odlično malico ali nazdraviš z lokalnim vinom ali pivom.

LX_factory_Lizbona

2. Nacionalni panteon

15min iz središča Lizbone se nahaja Nacionalni panteon. Značilna verska arhitektura z gromozansko kupolo, ki izžareva antično zgodovino mesta. Pravi čar kupole odkriješ šele, ko se povzpneš na sam vrh. Od tod terase ujameš pogled na celotno mesto. Namig za popolno Instagram sliko; na terasi počakaj sončni zahod.

panteon_lizbona

3. Slaščičarna Gelato therapy

V središču mesta je veliko slaščičarn in manjših kavarnic, vendar KMŠ priporoča Gelato therapy. Tradicija in neverjetna kombinacija okusov bosta zadovoljili še tako zahtevne sladokusce. Jaz sem si privoščil vanilijo z baziliko in limono z rožmarinom. 

sladoled_lizbona

4. Park Calouste Gulbenkian

Vemo, da je raziskovanje mesta včasih naporno, in občasno se prileže sprostiti noge. To lahko storiš v parku Calouste Gulbenkian. Skrbno izbrane rastline, ki se povezujejo s kiparskimi deli, imajo prav poseben čar. Rezultat so mirni, privatni kotički, idealni za oddih, pregled posnetih fotografij in ustvarjanje novih. V parku boš našel tudi muzej umetnosti, ki je vsekakor vreden ogleda. 

Namig: če Lizbono obiščeš v začetku avgusta, lahko v amfiteatru, ki je del parka, prisluhneš razigranim jazz nastopom.

Park_Calouste_Gulbenkian_Lizbona     Park_Calouste_Gulbenkian_pot_Lizbona

5. Elektrarna Tejo

Ker vem, da se med vami nahajajo tudi tehniško naravnani popotniki, priporočam muzej termoelektrarne Tejo. V veliki hali, kjer boš prepoznal značilnosti arhitekture industrijske revolucije, se nahajajo ogromni stroji iz prejšnjega stoletja. Muzej je odlično opremljen z izčrpnimi opisi in potjo, ki te pripelje v samo srce elektrarne.

tovarna_Tejo_Lizbona

BONUS: Pivovarna Fabrika MUSA

Ker pravi štajerci zaključujemo dan s kozarcem piva, priporočam trendovsko pivnico Muso. Prevzeli te bodo različni craft okusi, raznovrstni prigrizki in super naelektreno ozračje. Izbori si mesto v zgornjem nadstropju, saj se od tam pogled razširi na sam pridelovalni obrat pivovarne. 

pivovarna_Musa_lizbona     pivovarna_Musa_varilnica_lizbona

 

Moram te opozoriti še na to, da Lizbona, kot večina večjih mest, slovi po kraji. Vedno bodi pozoren na svoje stvari, nahrbtnike in torbice pa v gneči vedno nosi na sprednji strani telesa. 

 

Tchau!

 

Avtor: Nikolas Kristovič
Priredila: Tina Marinič

 

Potuj s KMŠ: Naše tajne je serija večih popotovalnih člankov, v katerih člani Kluba mariborskih študentov delijo svoje izkušnje in namige, ki so jih prinesli iz svojih potovanj.

Pisarna #job

Iščemo mlade ljubitelje kave z izkušnjami v strežbi ter pripravi kave! 

 

Ne moreš dneva pričeti brez kave? Imaš veliko časa in izkušnje v strežbi ter pripravi kave? 

Ali veš, da latte art ni vrsta umetnosti, ki jo iščeš v muzeju? Da eKspresso ne obstaja in da v naši Pisarni odmor za kavo ne traja zgolj 15 minut? 

 

Če si ob vsem tem pridno prikimaval/-a te prijazno vabimo, da se pridružiš ekipi mladih, ki jih povezuje ljubezen do kave in ustvarjanja! 

 

Pošlji svoj življenjepis in motivacijsko pismo do 18. avgusta na tim.gumilar@klub-kms.si 

 

Nudimo: 

 • Delo od ponedeljka do petka v dveh izmenah, 
 • kreativno in stimulativno okolje, 
 • postaneš lahko del kul ekipe, ki pravi da je pri nas res fajn delat, 
 • plačilo 5 EUR bruto (+ napitnina je tvoja)!

 

Pogoji: 

 • Izkušnje,
 • veliko prostega časa,
 • komunikativnost, dobra volja, veselje do dela in 
 • študentski status ali s.p.

 

Coffee, connect, create!

Ps. če obvladaš latte-art, si skoraj že naš/-a! 

1. izredna skupščina Kluba mariborskih študentov v letu 2019

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 6. redni seji, dne 10.6.2019 sprejel sklep št. 17 s katerim sklicuje 1. izredno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2019.

V sredo, 19.6.2019, ob 18:00 uri, v poslovnih prostorih društva na Vetrinjski ulici 30, v Mariboru.

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo o izrednem dogodku v sklopu projekta TUC TUC: Rejv s poslanstvom w/ the yellowheads
 5. Glasovanje o zaupnici
 6. Razglasitev rezultatov
 7. Razno

 

Tim Gumilar, predsednik Kluba mariborskih študentov
Maribor, 12.6.2019

Razpis za KMŠ oder 2019

 
Vabimo vas, da se pridružite mladostni zgodbi uspehov in nastopite na največjem slovenskem poletnem festivalu, Festivalu Lent!
 
Klub mariborskih študentov ponuja odskočno desko vsem mladim štajerskim glasbenicam in glasbenikom ter glasbenim skupinam, ki želijo svojo glasbo deliti z drugimi, da svojo zgodbo zapojejo na odru KMŠ v sklopu prireditev Festivala Lent 2019.
 
Poletne večere bomo letos na Dravski ulici preživljali ob ritmih akustične, džez, pop, rap in rock glasbe – če je prav to področje tvojega/vašega ustvarjanja, si/ste star/a/i do 30. let in prihajaš iz Štajerske, te vabimo, da se do 10.4.2019 prijaviš na razpis!
 
Prijava naj vsebuje:
 • 1 priredbo pesmi drugega glasbenega izvajalca po lastni izbiri, 
 • 1 lastno glasbeno delo (v primeru, da ga imate), 
 • vaš opis oziroma opis vaše skupine
 • fotografijo in
 • kontaktno osebo ter podatke (e-mail in telefonsko številko).
Mi bomo v celoti poskrbeli za promocijo tvojega/vašega nastopa preko naših množičnih komunikacijskih kanalov – z objavami, s plakati in drugimi promocijskimi materiali. Tako pa vam bomo ponudili tudi priložnost, da se pokažete na odru festivala z velikim imenom in vas podprli z močnim aplavzom.
 
Letos pa bodo zelo pomembno vlogo imeli tudi obiskovalci Festivala Lent 2019! Tisti glasbenik, glasbenica ali glasbena skupina, ki bo najbolj prepričal/-a publiko in s tem dobil/-a največ glasov, prejme denarno nagrado v višini 500 EUR!
 
PRIJAVI se tukaj: http://bit.ly/2W4DyqMkmsoder!
 
Hvala vsem, ki z nami gradite nove spomine!

Razpis za umetnike – Izodraz

IZODRAZ je zloženka iz dveh besed; izraz in odraz.
S pomočjo projekta želimo mladim prebivalcem Maribora dati možnost, da pokažejo, kako razmišljajo, kako se izražajo, kaj ustvarjajo in čutijo. Navsezadnje smo mladi odraz naše družbe in prihodnosti.

Vsem, ki se ukvarjate z umetnostjo, želimo ponuditi možnost, da ste kreativni, da pokažete in razstavite svoja dela, dobite strokoven odziv nanje in posledično napredujete v svojem umetniškem izražanju.

Področja umetniških del, ki jih lahko prijavite so:

 • likovna dela (analogna in digitalna),
 • fotografije (analogna in digitalna),
 •  literarna dela.

VEČ NATANČNIH INFORMACIJ o razpisu najdete na tej povezavi: http://bit.ly/2TR4tVF

Po zaključku razpisa bodo dela pregledana s strani žirije, ki jo sestavljajo strokovni sodelavci iz posameznega področja. Pripravili bodo ožji izbor del, ki bodo razstavljena v sklopu razstav od 3. do 27. junija 2019 v okviru spremljevalnega programa Festivala Lent.

Strokovno žirijo sestavljajo:

 • Janez Klenovšek (fotografija),
 • Tonja Jelen (literarna dela,
 • Nenad Cizl (likovna dela).

Razstava bo potekala na izbrani lokaciji v središču Maribora, ki jo bomo objavili tekom razpisa.

Med razstavljenimi izdelki bo komisija do 28. junija 2019 izbrala najboljše prispevke (eno delo na vsakem področju), za katerega bo avtor prejel glavno nagrado. Glavna nagrada je mentorstvo žirije, ki bo nagrajencu podala tudi strokovno mnenje in nudila konzultacije. V sklopu glavne nagrade bodo na vsakem področju podeljene še »manjše« nagrade, ki bodo drugačne glede na področje, vendar vrednostno enakovredne. Prav tako smo se odločili za sodelovanje publike, ki bo z glasovanjem izbrala po enega avtorja iz vsakega področja ter mu s tem podelila »manjšo« nagrado. Te nagrade bodo služile predvsem vzpodbujanju vašega umetnostnega ustvarjanja, kar je tudi cilj celotnega projekta. Razkrijemo jih tekom razpisa.

Pogoji sodelovanja:

 • starost od 15 do 26 let,
 •  izpolnitev obrazca in oddaja del/a, ki ga najdete na koncu razpisa,
 • avtor izdelka je lahko le en posameznik,
 • v primeru, da želite ostati anonimni, to dopišite v oklepajih zraven imena,

v primeru, da je vaš izdelek večji od 0,5 metra, nas predhodno kontaktirajte na: 031 717 832 (Alenka Avguštin – organizatorka).

Prijava:
Vaše izdelke prijavite na: http://bit.ly/2FVvt2B

Fotografska in slikarska dela oddajte najprej v obliki fotografije in le-te naložite na Google drive. (WeTrasnfer ne upoštevamo, saj se datoteke na sledečem portalu po določenem času izbrišejo). Literarna dela lahko oddate tudi preko elektronske pošte na naslov: info@klub-kms.si, z zadevo “IZODRAZ – literarna dela”, v word datoteki.

Za dodatne informacije pišite na: alenka.avgustin96@gmail.com ali na 031 717 832.

Oddana dela so avtorjeva last. Z oddajo avtor dovoljuje objavo izdelkov in njihovo uporabo v namene promocije natečaja ter aktivnosti projekta v tiskanih in spletnih medijih. Po končanem razpisu ter razstavi izbranih del, avtorjem izdelke vrnemo.

Dela ob oddaji primerno zaščitite! Oddaja na lastno odgovornost.

Prijavite se lahko do vključno torka, 30. aprila 2019!

V sklopu Izodraza bodo v mesecu juniju potekali trije dogodki: otvoritev razstave, literarni večer in razglasitev nagrajencev. Spremljajte nas, saj bomo tekom projekta podali več informacij.

Vabilo na 1. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2019

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 10.12.2018 sprejel sklep št. 7 s katerim sklicuje

 

1. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

v letu 2019

 

V soboto, 2. 3. 2019, ob 17.00 uri,
v poslovnih prostorih društva, na Vetrinjski ulici 30, v Mariboru.

 

Predlagani dnevni red:

 • Otvoritev skupščine
 • Izvolitev delovnega predsedstva
 • Potrditev dnevnega reda
 • Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 • Predstavitev kandidatov
 • Vprašanja volivcev
 • Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 • Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 • Spremembe Statuta
 • Potrditev čistopisa Statuta Kluba mariborskih študentov
 • Sprejem akta o izvajanju posredovanja informacij javnega značaja
 • Sprejem pravilnika o varovanju osebnih podatkov 2019
 • Sprejem programskega in finančnega načrta za leto 2019
 • Razno

 

Maribor, 4. 2. 2019

Tim Gumilar
Predsednik
Kluba mariborskih študentov


Zapisnik skupščine, ki je potekala 2. 3. 2019 lahko najdete na spodnji povezavi: 

Zapisnik skupščine

Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov

Klub mariborskih študentov razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 2. 3. 2019, za funkcije:

 • Nadzorne komisije Kluba mariborskih študentov
 • Častnega razsodišča Kluba mariborskih študentov 

Kandidaturo za posamezni organ društva je potrebno po priporočeni pošti poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do 23.2.2019.

Kandidatura mora vsebovati: 

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratek življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja društva.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel. 040 820 891 (Tim Gumilar) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 1. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 2.3.2019 ob 17. uri v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor.