1. redna skupščina Kluba mariborskih študentov v letu 2022

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 12. redni seji, dne 7. 12. 2021 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

1. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 22.1.2022, ob 16.00 uri. 

Potekala bo v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika 1. redne skupščine v letu 2021
 5. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 6. Predstavitev kandidatov
 7. Vprašanja volivcev
 8. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 9. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 10. Razno

Maribor, 24. 12. 2021
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov

Razpis za volitve svetnika Zveze ŠKIS Kluba mariborskih študentov – oktober 2021

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 4. 10. 2021 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 13. 11. 2021 za:

Svetnika sveta zveze ŠKIS

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 30. 10. 2021. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

– ime,

– priimek,

– rojstne podatke,

– naslov stalnega bivališča,

– telefonsko številko,

– letnik in smer študija,

– potrdilo o statusu študenta,

– elektronski naslov,

– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in

– lastnoročni podpis kandidata. 

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 1.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 13. 11. 2021 ob 16. uri. Skupščina bo izvedena v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. 

Razpis za volitve svetnika Sveta ŠOLS Kluba mariborskih študentov – oktober 2021

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 10. redni seji, dne 13. 10. 2021 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 13. 11. 2021 za:

Svetnika sveta ŠOLS

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 30. 10. 2021. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

– ime,

– priimek,

– rojstne podatke,

– naslov stalnega bivališča,

– telefonsko številko,

– letnik in smer študija,

– potrdilo o statusu študenta,

– elektronski naslov,

– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka, in

– lastnoročni podpis kandidata. 

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 1.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 13. 11. 2021 ob 16. uri. Skupščina bo izvedena v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. 

Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov – oktober 2021

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 10. redni seji, dne 4. 10. 2021 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 13. 11. 2021 za:

Člana nadzornega odbora

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 30. 10. 2021. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

 

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  041 536 756 (Vanessa Žekš) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 1.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 13. 11. 2021 ob 16. uri. Skupščina bo potekala v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor.

Vabilo na 1. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2021

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 10. redni seji, dne 4. 10. 2021 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

1. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 13.11.2021, ob 16.00 uri. 

Potekala bo v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika 1. izredne skupščine v letu 2021
 5. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve svetnika Zveze ŠKIS
 6. Predstavitev kandidatov
 7. Vprašanja volivcev
 8. Volitve svetnika Zveze ŠKIS
 9. Razglasitev rezultatov
 10. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve svetnika Sveta ŠOLS
 11. Predstavitev kandidatov
 12. Vprašanja volivcev
 13. Volitve svetnika Sveta ŠOLS
 14. Razglasitev rezultatov
 15. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 16. Predstavitev kandidatov
 17. Vprašanja volivcev
 18. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 19. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 20. Razno

Maribor, 23. 10. 2021
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov

1. izredna skupščina Kluba mariborskih študentov v letu 2021

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 1. korespondenčni seji, dne 19.9.2021 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje 1. izredno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2021.

V soboto, 2.10.2021, ob 16:00 uri, v poslovnih prostorih društva na Vetrinjski ulici 30, v Mariboru.

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev odstopnih izjav 
 5. Razno

Vanessa Žekš, predsednica Kluba mariborskih študentov
Maribor, 25.9.2021

Povezava do 4. redne skupščine Kluba mariborskih študentov

Volitve v organe društva 2020 bodo potekale preko videokonference na platformi Zoom. Vsi člani Kluba mariborskih študentov se lahko volitvam pridružijo na naslednji povezavi – tukaj.

Pred samo priključitvijo skupščini se bo preverjalo članstvo in istovetnost osebe. Skupščina se bo pričela 5. 12. ob 17.00 na spletni platformi Zoom.

Vabljeni vsi člani Kluba mariborskih študentov, da podate svoje mnenje in izvolite svojega kandidata za predlagana mesta v častnem razsodišču, upravnem odboru, svetnika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.

Kandidati za volitve v organe društva 2020

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 4. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 5. 12. 2020 ob 17. uri, izvajale pa se bodo preko spletne videokonference.
Na razpis so bile poslane štiri kandidature in sicer za mesto člana častnega razsodišča, člana upravnega odbora, svetnika Sveta ŠOLS in svetnika zveze ŠKIS.

 

Kandidatka za članico častnega razsodišča:

Jelena Kovačević, 1997, 1. letnik druge stopnje Gospodarskega inženirstva

 

Kandidat za člana upravnega odbora:

Sebastijan Farkaš, 1997, 2. letnik druge stopnje Financ

 

Kandidat za Svetnika Sveta ŠOLS:

Sebastijan Farkaš, 1997, 2. letnik druge stopnje Financ

 

Kandidat za Svetnika zveze ŠKIS:

Sebastijan Farkaš, 1997, 2. letnik druge stopnje Financ

Vabilo na 4. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 4. 11. 2020 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

4. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

 

V soboto, 5.12.2020, ob 17.00 uri.

Potekala bo online. Povezava do videokonference bo objavljena na spletno stran na dan izvedbe.

 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Zveze ŠKIS
 5. Predstavitev kandidatov
 6. Vprašanja volivcev
 7. Volitve svetnika Zveze ŠKIS
 8. Razglasitev rezultatov
 9. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Sveta ŠOLS
 10. Predstavitev kandidatov
 11. Vprašanja volivcev
 12. Volitve svetnika Sveta ŠOLS
 13. Razglasitev rezultatov
 14. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 15. Predstavitev kandidatov
 16. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 17. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 18. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 19. Spremembe statuta
 20. Potrditev čistopisa Statuta Kluba mariborskih študentov
 21. Razno

 

Maribor, 10. 11. 2020
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov