Kandidati za volitve v organe društva 2022

s

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 3. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 3. 12. 2022 ob 16. uri, izvajale pa se bodo v prostorih Kluba mariborskih študentov, v Pisarni (Vetrinjska ulica 30, Maribor).
Na razpis sta bili poslani dve kandidaturi in sicer za ena za člana upravnega odbora in člana častnega razsodišča. 

s

s

Kandidatka za članico upravnega odbora:

Nika Finžgar, 2002, 1. letnik Medicinske fakultete

Kandidatka za članico častnega razsodišča:

Lara Polh, 2001, 3. letnik prve stopnje, EPF