RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi sklepa št. 18 iz 1. redne seje upravnega odbora Kluba mariborskih študentov dne 4. 1. 2018 razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 27. 01. 2018 za:

 • člane Upravnega odbora Kluba mariborskih študentov,
 • člane Nadzorne komisije Kluba mariborskih študentov,
 • člane Častnega razsodišča Kluba mariborskih študentov,
 • predsednika,
 • podpredsednika.

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 13.01.2018. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel. 040 820 891 (Tim Gumilar) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 1.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 27.01.2018 ob 17. uri v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor.


Tim Gumilar
Predsednik
Kluba mariborskih študentov

Volilni pravilnik

Kandidatura-organi društva