Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov – oktober 2023

 

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 10. redni seji, dne 5. 10. 2023 sprejel sklep št. 12 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 11. 11. 2023 za:

Člane Upravnega odbora

Člane Častnega razsodišča

Člane Nadzorne komisije

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 31. 10. 2023. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

 

Kandidatura mora vsebovati:

  • ime in priimek kandidata,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • datum in kraj rojstva kandidata,
  • potrdilo o vpisu,
  • kratki življenjepis,
  • kratko vizijo razvoja Kluba.

 

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel.  040 155 197 (Mai Štiglic) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 3.REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 11. 11. 2023 ob 16. uri. Skupščina bo potekala v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *