Solidarnostni projekt

 

Solidarnostni projekt – Medgeneracijska (po)moč

 

V mesecu januarju smo aktivisti Kluba mariborskih študentov pričeli s solidarnostnim projektom – Medgeneracijska (po)moč. Za ta projekt smo se odločili, ker smo opazili, da sta se v lokalni skupnosti pojavila potreba po večji vključenosti starejše populacije v lokalno okolje in potreba po obujanju interakcije med starejšo in mlajšo generacijo.

Starejši so velikokrat osamljeni, pogosto izgubljeni v hitro napredujoči družbi, primanjkuje pa jim tudi pozitivnih stikov in dogodkov. Zaradi koronakrize se je ta osamljenost precej povečala. Ker se mnogi stiki dandanes ohranjajo s pomočjo tehnologije, se nam hkrati zdi pomembno, da se tudi starejše ljudi vključi v razvoj digitalne družbe.

Naš primaren cilj je navdihniti starejše občane za aktivno sodelovanje v družbi, povečati interakcijo med starejšo in mlajšo populacijo ter zmanjšati občutek osamljenosti.

Konec meseca januarja, natančneje 30.1. 2021, smo imeli enodnevno izobraževanje na temo projektnega vodenja, postavljanja ciljev, upravljanja s časom ter kvalitetnega evalviranja. Pridobili smo znanja, ki nam bodo prišla prav pri izvedbi našega projekta. Izobraževanje je pripravila Lučka Goričan saj ima bogate izkušnje z načrtovanjem, projektnim vodenjem in z delom na projektih.
Za več informacij nas lahko spremljaš na Facebook strani in spletni strani Kluba mariborskih študentov, kjer bomo mesečno objavljali naše aktivnosti.

 

Projekt izvajamo s finančno podporo Nacionalne agencije v programih EU MOVIT in Evropske solidarnostne enote.

         

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *