Vabilo na 2. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2019

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 7. redni seji, dne 16. 07. 2019 sprejel sklep št. 29 s katerim sklicuje

 

2. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

 

V soboto, 7.9.2019, ob 17.00 uri,
V poslovnih prostorih društva, na Vetrinjski ulici 30, v Mariboru.

 

Predlagani dnevni red:

 • Otvoritev skupščine
 • Izvolitev delovnega predsedstva
 • Potrditev dnevnega reda
 • Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 • Predstavitev kandidatov
 • Vprašanja volivcev
 • Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 • Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 • Spremembe Statuta
 • Potrditev čistopisa Statuta Kluba mariborskih študentov
 • Razno

Maribor, 04. 08. 2019
Tim Gumilar
Predsednik
Kluba mariborskih študentov

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *