Vabilo na 2. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2022

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 5. redni seji, dne 13. 5. 2022 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

2. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 4.6.2022, ob 16.00 uri. 

Potekala bo v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika 1. izredne skupščine v letu 2022
 5. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve svetnika Zveze ŠKIS
 6. Predstavitev kandidatov
 7. Vprašanja volivcev
 8. Volitve svetnika Zveze ŠKIS
 9. Razglasitev rezultatov
 10. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve svetnika Sveta ŠOLS
 11. Predstavitev kandidatov
 12. Vprašanja volivcev
 13. Volitve svetnika Sveta ŠOLS
 14. Razglasitev rezultatov
 15. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 16. Predstavitev kandidatov
 17. Vprašanja volivcev
 18. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 19. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 20. Razno

Maribor, 14. 5. 2022
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *