Vabilo na 3. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2023

 

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 10. redni seji, dne 5. 10. 2023 sprejel sklep št. 12 s katerim sklicuje:

 

3. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 11. 11. 2023, ob 16.00 uri. 

Potekala bo na Vetrinjski ulici 30, 2000 Maribor. 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika 2. redne skupščine v letu 2023
 5. Odstopne izjave
 6. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 7. Predstavitev kandidatov
 8. Vprašanja volivcev
 9. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 10. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 11. Razno

 

Maribor, 21. 10. 2023
Mai Štiglic
Predsednik
Kluba mariborskih študentov

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *