Vabilo na 2. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2023

 

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 6. redni seji, dne 12. 6. 2023 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

2. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 29. 7. 2023, ob 16.00 uri. 

Potekala bo na Poštni ulici 4, 2000 Maribor. 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika 1. redne skupščine v letu 2023
 5. Odstopne izjave
 6. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Zveze ŠKIS
 7. Predstavitev kandidatov
 8. Vprašanja volivcev
 9. Volitve Svetnika Zveze ŠKIS
 10. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 11. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Sveta ŠOLS
 12. Predstavitev kandidatov
 13. Vprašanja volivcev
 14. Volitve Svetnika Sveta ŠOLS
 15. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 16. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 17. Predstavitev kandidatov
 18. Vprašanja volivcev
 19. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 20. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 21. Sprejetje pravilnika o nabavi
 22. Sprejetje kataloga informacij javnega značaja
 23. Imenovanje častnih članov
 24. Razno

 

Maribor, 8. 7. 2023
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *