Vabilo na 1. redno skupščino Kluba maribroskih študentov v letu 2023

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 1. redni seji, dne 7. 1. 2023 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

1. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 4.2.2023, ob 16.00 uri. 

Potekala bo v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika 3. izredne skupščine v letu 2022
 5. Odstopne izjave
 6. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 7. Predstavitev kandidatov
 8. Vprašanja volivcev
 9. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 10. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 11. Razno

Maribor, 12. 1. 2023
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *