Vabilo na 3. redno skupščino Kluba maribroskih študentov v letu 2022

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 10. 11. 2022 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

3. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 3.12.2022, ob 16.00 uri. 

Potekala bo v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor. 

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Potrditev zapisnika 2. izredne skupščine v letu 2022
  5. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
  6. Predstavitev kandidatov
  7. Vprašanja volivcev
  8. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
  9. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
  10. Razno

Maribor, 13. 11. 2022
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *