Kandidati za volitve v organe društva 2021

s

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 1. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 13. 11. 2021 ob 18. uri, izvajale pa se bodo izvajale v prostorih Pisarne (Vetrinjska ulica 30).
Na razpis so bile poslane tri kandidature in sicer za mesto člana nadzornega odbora, svetnika Sveta ŠOLS in svetnika zveze ŠKIS.

s

s

Kandidatka za članico nadzornega odbora:

Gloria Kraker, 2000, 3. letnik prve stopnje slovenska jezika in književnosti in prevajalstva – angleščina

Kandidat za Svetnika Sveta ŠOLS:

Sebastijan Farkaš, 1997, absolvent druge stopnje Računovodstvo in finance

Kandidat za Svetnika zveze ŠKIS:

Sebastijan Farkaš, 1997, absolvent druge stopnje Računovodstvo in finance