JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ZOISOVIH ŠTIPENDIJ ZA POSAMEZNO RAVEN IZOBRAŽEVANJA ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Rok za oddajo vlog je za dijake 6. 9. 2017 in za študente 6. 10. 2017.

S tem pa se razlogi in potrebe za sprejem zakona ter vse z njim povezane aktivnosti ne spremenijo.

Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.
Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija – novi«.
Zadnji rok za oddajo vlog je:

  • sreda, 6. 9. 2017, za dijake in
  • petek, 6. 10. 2017, za študente.

Več informacij