Kandidati za volitve v organe društva 2022

s

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 1. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 22. 1. 2022 ob 16. uri, izvajale pa se bodo v prostorih Kluba mariborskih študentov, v Pisarni (Vetrinjska ulica 30, Maribor).
Na razpis je bilo poslanih pet kandidatur in sicer za mesto člana nadzornega odbora, člana častnega razsodišča, podpredsednika društva in predsednika društva.

s

s

Kandidatka za članico nadzornega odbora:

Elena Osrajnik, 1998, 1. letnik druge stopnje Medijskih komunikacij

Kandidatka za članico častnega razsodišča:

Lučka Stopinšek, 2000, 2. letnik prve stopnje Slovenščina in sociologija

Kandidata za podpredsednika društva:

Maša Borkovič, 1997, 2. letnik druge stopnje Managementa, smer človeški viri

Gorazd Stolec, 1998, 2. letnik druge stopnje Gospodarskega inženirstva

Kandidatka za predsednico društva:

Vanessa Žekš, 1998, 1. letnik druge stopnje Medijskih komunikacij