Kandidati za volitve v organe društva 2022

s

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 2. IZREDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 4. 6. 2022 ob 16. uri, izvajale pa se bodo v prostorih Kluba mariborskih študentov, v Pisarni (Vetrinjska ulica 30, Maribor).
Na razpis je bilo poslanih šest kandidatur in sicer za mesto svetnika Zveze ŠKIS, svetnika Sveta ŠOLS, člana nadzornega odbora, člana častnega razsodišča in dve kandidaturi za člana upravneg odbora.

s

s

Kandidatka za članico upravnega odbora:

Jana Kocbek, 1997, 2. letnik druge stopnje Ekonomske in poslovne vede

Gloria Kraker, 2000, 3. letnik prve stopnje Prevajalske študije – angleščina in slovenski jezik in književnost

Kandidatka za članico nadzornega odbora:

Nina Kitel, 2001, 2. letnik prve stopnje Management in organizacija poslovanja

Kandidatka za članico častnega razsodišča:

Karin Žlebir, 2000, 1. letnik prve stopnje, Medijska produkcija

Kandidat za svetnika Zveze Škis:

Jan Ozvaldič, 2002, 1. letnik prve stopnje Primerjalna književnost in literarna teorija

Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS:

Jan Ozvaldič, 2002, 1. letnik prve stopnje Primerjalna književnost in literarna teorija