Razpis volitev za svetnika Zveze škis in Sveta ŠOLS

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je dne, 11.12. 20156, v skladu s 6. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in 6. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS razpisal volitve za svetnika Kluba mariborskih študentov v Svetu ŠOLS – študentske organizacije lokalnih skupnosti in svetnika Kluba mariborskih študentov v Svetu Zveze ŠKIS.

Kandidatura mora vsebovati:

Ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, navedbo številke članske izkaznice, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo na spletni strani Zveze ŠKIS pod imenom Obrazec za kandidaturo_Zveza ŠKIS oz. Obrazec za kandidaturo_Svet ŠOLS.

Vloge za kandidaturo lahko vložite do petka, 06. 01. 2017. Na vlogi naj piše: »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Vlogo pošljite na naš naslov: Rotovški trg 8, 2000 Maribor, priporočeno.

Več info na: 040 820 891 (Tim)

Volitve svetnika kluba v Svet ŠOLS in svetnika kluba v Svet Zveze ŠKIS bodo potekale v okviru REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 21.1.2017 ob 17. uri v Kluba mariborskih študentov, Rotovški trg 8, 2000 Maribor.

Tim Gumilar

Predsednik

Kluba mariborskih študentov

Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta ŠOLS

Obrazec za kandidaturo svetnika sveta Zveze škis