RAZPIS ZA VOLITVE V ORGANE KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi sklepa št. 15 iz 12. redne seje upravnega odbora Kluba mariborskih študentov dne 11. 12. 2016 razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 21. 1. 2017 za:

 • člane Upravnega odbora Kluba mariborskih študentov,
 • člane Nadzorne komisije Kluba mariborskih študentov,
 • člane Častnega razsodišča Kluba mariborskih študentov
 • svetnika Sveta Zveze ŠKIS
 • svetnika Sveza Zveze ŠOLS

Kandidacijski postopek traja petnajst (15) dni. V tem času morajo vsi kandidati podati pisno kandidaturo na sedež Kluba oziroma jo priporočeno poslati na naslov društva (Rotovški trg 8, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 06.01. 2017. Kandidat mora biti član Društva, da lahko kandidira v funkcijo.
Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • kratko vizijo razvoja Kluba.
 • Podpisano izvajo kandidata, da ni član izvšilnega organa politične stranke ali njenega podmladka

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel. 040 820 891 (Tim Gumilar) ali na spletnih straneh KMŠ-ja.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 20.01.2017 ob 17. uri v prostorih Kluba mariborskih študentov, Rotovški trg 8, 2000 Maribor.

Tim Gumilar
Predsednik
Kluba mariborskih študentov

Volilni pravilnik

Kandidatura-organi društva