Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 1. redni seji, dne 4.1.2018 sprejel sklep št. 18 s katerim sklicuje

1. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

v študijskem letu 2018

V soboto, 27.1.2018, ob 17:00 uri,
v poslovnih prostorih društva na Vetrinjski ulici 30, v Mariboru.

Predlagani dnevni red:

 • Otvoritev skupščine
 • Izvolitev delovnega predsedstva
 • Potrditev dnevnega reda
 • Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Zveze ŠKIS
 • Predstavitev kandidatov
 • Vprašanja volivcev
 • Volitve svetnika Zveze ŠKIS
 • Razglasitev rezultatov
 • Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Sveta ŠOLS
 • Predstavitev kandidatov
 • Vprašanja volivcev
 • Volitve svetnika Sveta ŠOLS
 • Razglasitev rezultatov
 • Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 • Predstavitev kandidatov
 • Vprašanja volivcev
 • Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 • Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 • Spremembe Statuta
 • Potrditev čistopisa Statuta Kluba mariborskih študentov
 • Predstavitev in potrditev finančnega poročila za leto 2017 ter finančnega načrta za leto 2018
 • Razno

Maribor, 6.1.2018

Tim Gumilar
Predsednik
Kluba mariborskih študentov