1. izredno skupščino Kluba mariborskih študentov

V torek, 26.12.2017, ob 17:00 uri,

v poslovnih prostorih stavbe na Vetrinjska ulica 30, v Mariboru.

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Imenovanje delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Spremembe Statuta
  5. Razno

Tim Gumilar

predsednik
Klub mariborskih študentov