Vabilo na 3. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 9. redni seji, dne 11. 09. 2020 sprejel sklep št. 16 s katerim sklicuje

3. REDNO SKUPŠČINO KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

V soboto, 24.10.2020, ob 17.00 uri, preko spletne videokonference na povezavi.

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev skupščine

2. Izvolitev delovnega predsedstva

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Zveze ŠKIS

5. Predstavitev kandidatov

6. Vprašanja volivcev

7. Volitve svetnika Zveze ŠKIS

8. Razglasitev rezultatov

9. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Sveta ŠOLS

10. Predstavitev kandidatov

11. Vprašanja volivcev

12. Volitve svetnika Sveta ŠOLS

13. Razglasitev rezultatov

14. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba

mariborskih študentov

15. Predstavitev kandidatov

16. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba

mariborskih študentov

17. Volitve organov Kluba mariborskih študentov

18. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika

19. Potrditev disciplinskega pravilnika

20. Potrditev kataloga informacij javnega značaja

21. Spremembe statuta

22. Potrditev čistopisa Statuta Kluba mariborskih študentov

23. Razno

Maribor, 01. 10. 2020

Vanessa Žekš

Predsednica Kluba mariborskih študentov

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *