1. izredna skupščina Kluba mariborskih študentov v letu 2021

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 1. korespondenčni seji, dne 19.9.2021 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje 1. izredno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2021.

V soboto, 2.10.2021, ob 16:00 uri, v poslovnih prostorih društva na Vetrinjski ulici 30, v Mariboru.

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Potrditev odstopnih izjav 
  5. Razno

Vanessa Žekš, predsednica Kluba mariborskih študentov
Maribor, 25.9.2021

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *