Vabilo na 4. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 4. 11. 2020 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje:

 

4. REDNO SKUPŠČINO
KLUBA MARIBORSKIH ŠTUDENTOV

 

V soboto, 5.12.2020, ob 17.00 uri.

Potekala bo online. Povezava do videokonference bo objavljena na spletno stran na dan izvedbe.

 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Zveze ŠKIS
 5. Predstavitev kandidatov
 6. Vprašanja volivcev
 7. Volitve svetnika Zveze ŠKIS
 8. Razglasitev rezultatov
 9. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve Svetnika Sveta ŠOLS
 10. Predstavitev kandidatov
 11. Vprašanja volivcev
 12. Volitve svetnika Sveta ŠOLS
 13. Razglasitev rezultatov
 14. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 15. Predstavitev kandidatov
 16. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 17. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 18. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 19. Spremembe statuta
 20. Potrditev čistopisa Statuta Kluba mariborskih študentov
 21. Razno

 

Maribor, 10. 11. 2020
Vanessa Žekš
Predsednica
Kluba mariborskih študentov

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *